• 88000 Mostar, BiH
  • +387 63 533 944
  • dompes.mostar@gmail.com

Vijesti

salem

Podrška islamske zajednice – Mostar

U kontekstu ideje -projekta pokretanja Međunarodnog centra za dijalog pri Franjevačkom samostanu Sv. Petra i Pavla u Mostaru

Medilis I