• 88000 Mostar, BiH
  • +387 63 533 944
  • dompes.mostar@gmail.com
U Vijesti

Rektor papinskog zavoda Germanicum et Hungaricum pohodio Mostar

Mostar – Rektor papinskog zavoda Germanicum et Hungaricum njemački isusovac p.  Stefan Dartmann pohodio je Mostar prošli tjedan. Taj zavod utemeljio je papa Julije III.  1552. i od tada ga vode isusovci. P. Stefan je pohodio i naš samostan i razgledao izgradnju studentskog doma, pučke kuhinje i Međunarodnog centra za dijalog.

Nakon što je čuo što će sve biti u toj zgradi jednostavno je rekao: „Dom, pučka kuhinja, centar za dijalog tipične franjevačke teme“.